Soal UAS Bahasa Sunda Kelas X XI XII Semester 1 GanjilAssalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII SMA / MA Mapel Bahasa Sunda 

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas X mapel Bahasa Sunda :


I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!
 


1.      Jalma anu ahli biantar disebut...a.       Operatorb.      Oratorc.       Profėsord.      Doktore.       Khotib
2.      Ilikan kalimah di handap, mana
kalimah nu kaasup gaya basa mijalma iwal..a.       Angin peuting nyiuman tarangb.      Pucuk kalapa tingarupay ka nu rėk miangc.       Bėntang sing kariceup dina peuting kamarid.      Dodi di tonjok ku Donie.       Jukut ngajajah kana pawinian
3.      Minangka pamungkas  saur, bilih ngawur, moal seueur anu dicatur,
mung sakieu anu tiasa kapihatur, Wassalamu”alikum Wr.Wb.,Paragraf di
luhur kaasup...............biantara.a.       Bubukab.      Sambutanc.       Salam bubukad.      Salam Panutupe.       Panutup
4.      Bedo bahasa
Indonesia na nyaėta...a.       Tibab.      Datangc.       Samad.      Batal, Tidak Jadie.       Naik
5.      Mana di handap ieu nu kaasup kalimah
salancar basajan...a.       Kuring jeung babaturan kėmping di Lėmbangb.      Kamari Cucu tas meuli bukuc.       Kuring rėk indit ka sakolad.      Dėdi jeung Usep patarik-tarik lumpat


e.      
Ucing tėh nguang-ngeong baė ti tatadi
Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XI mapel Bahasa Sunda :


I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!
 Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XII mapel Bahasa Sunda :


I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!
 


 Silakan klik link di bawah untuk men download soal selengkapnya :Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII Mapel Bahasa Sunda. Semoga Bermanfaat.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url