Soal UKK / UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 / Genap ~ KTSP
 Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh Soal UKK atau UAS / Ulangan Akhir Semester 2 (Genap) Kelas 1 SD Mapel Bahasa Jawa ( KTSP )

Wacanen kang patitis !Sowan Simbah
Dina Minggu sekolahan preiAji, Nina, bapak, lan ibu sowan simbahDaleme simbah ing ndesaSimbah wis sepuhSimbah isih sehat lan kuwatTandurane simbah akehAna dhuku, jeruk, lan jambuAji karo Nina seneng banget saben dina apek who-wohan
Wenehana tandha silang ing ngarepe jawaban sing bener !
1.       Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku………………..a.       dina Minggu                               b. Sowan Simbah                             c. Simbah2.       Daleme simbah ana ing………………a.       kutha                                            b. ndesa                                            c. alas3.       Tandurane simbah yaiku…………………….a.       dhuku, jeruk, jambu               b. apel, manggis, dhuku                         c. duren, nangka, salak4.       Sing wis sepuh yaiku……………………………….a.       simbah                                         b. bapak                                               c. ibu5.       Sing seneng banget yaiku…………………….a.       aji                                                   b. Nina                                             c. Aji lan Nina6.       Seragam pramuka iku wernane…………………..a.       abang                                            b. kuning                                             c. soklat7.       Ngindhit nganggo……………………a.       sirah                                              b. bangkekan                                     c. pundhak8.       Anake gajah arane…………………..a.       gembluk                                      b. bleduk                                             c. kirik9.       Bayu budhal sekolah numpak…………………….a.       sepedhah                                    b. bal                                                     c. layangan10.   Kembang Lombok arane……………………..a.       ontong                                         b. menik                                              c. sinuwun11.   Budi lara weteng………….Tanda pawacan sing bener kanggo ukara ing ndhuwur yaiku…………………..a.       pitakon (?)                                  b. prentah (!)                                     c. titik (.)12.   Ontong iku kembang…………………….a.       jagung                                          b. tela                                                   c. gedhang13.   Ibu – kembang – nandur – mlatiTembung-tembung iku yen ditata dadi ukara sing bener yaiku………………….a.       Ibu nandur mlati kembangb.      Ibu nandur kembang mlatic.       Kembang mlati nandur ibu14.   Ukara ing ngisor iki sing kalebu pitakon yaiku……………..a.       Bapak maos Koran                   b. Sapa jenengmu ?                        c. Latare sapunen!15.   Yen nyeluk dara tu, tu, tu, yen nyeluk pitik……………..a.       kur, kur, kur                               b. ri, ri, ri                                            c. pus, pus, pus16.   Godhong gedhang arane……………a.       ujungan                                       b. sinom                                           c. jompong17.   Kanggo wungkus kupat biyasane nganggo…………….a.       blarak                                            b. janur                                          c. damen18.   Ani nyirami…………………..a.       suket                                             b. watu                                            c. kembang19.   Ukara ing ngisor iki sing bener panulise aksara kapitale yaiku………………..a.       Ana Lagi sinau                            b. Ana lagi Sinau                               c. Ana lagi sinau20.   Supaya pinter kudu sregep…………………….a.       sinau                                             b. nembang                                        c. nangis
Isenana !1.       Rambute ibu wernane……………………….2.       Untu kanggo……………………………………………3.       Anake kidang arane………………………………………4.       Yen lara kudu ngombe………………………………….5.       Kembang jambu arane………………………………..6.       Tutupen lawang iku………………Tandha pawacan sing bener yaiku…………………7.       Yen nyeluk bebek ngucap……………………..8.       Godhong asem arane………………………………..9.       Pus, pus, pus, Adi nyeluk…………………………….10.   Sikile sapi ana…………………………
Wangsulana kang patitis !1.       Apa wernane gendhera Indonesia ?2.       Apa arane kembang duren ?3.       Tatanen tembung-tembung ing ngisor iki !ora – sapa – mlebu – sing - ?…………………………………………………….4.       Saline nganggo aksara gedhe sing bener !ibu tindak menyang batu…………………………………………………..5.       Saline nganggo tandha pawacan sing bener !Ayo latare disapu dhisik


……………………………………………………

 Demikianlah contoh Soal UKK / UAS / Ulangan Akhir Semester 2 Kelas 1 SD Mapel Bahasa Jawa (KTSP). Semoga Bermanfaat.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url