Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 / Genap ~ KTSPAssalamu’alaikum Wr. Wb.PITUDHUH :
1.      Tulisen jenengmu ana ing sisih tengen dhuwur!
2.      Wacanen saben pitakon kanthi titi!
3.      Garapen luwih dhisik sing kok anggep gampang!
4.      Titinen maneh garapanmu sakdurunge kok aturake marang bapak/ibu guru!

I.   Wenehana tanda ping (x) ing aksara a, b, utawa c ing sangarepe jawaban kang bener!
1.      nani    : iki ...?
banu   : kuwi iwak grameh.
a.       apa                                b.   pira                          c.    sapa

2.      lombok kuwi ... rasane.
a.       legi                                b.   pedes                       c.   kecut

3.      aku lunga, yen bapak ...
a.       lunga                             b.   kesah                       d.   tindak

4.      bu dina bakul beras.
bakul tegese ....
a.       tuku                              b.   dodol                       d.   mundhut

5.      iki ... kanggo lungguh.
a.       meja                              b.   sapu                         c.   kursi
6.      endi ukara kang bener.
a.       ibu nguntal roti.
b.      ibu mangan roti.
c.       ibu dhahar roti.

7.      leyo padha bae karo ....
a.       singa                             b.   macan                      d.   gajah

8.  boneka - Rani - dolanan   

tembung-tembung iki yen diurutake dadi ...
a.       rani boneka dolanan.
b.      rani dolanan boneka.
c.       boneka dolanan rani.

9.      blengur iku anak ....
a.       dara                               b.   banyak                    c.   kucing

10.  uwuh plastik iku becike ....
a.       dibakar                          b.   dikumbah                c.   dipendhem

11.  kewan kang ndakekake lelara yaiku ....
a.       laler                               b.   lembu                      d.   jaran

12.  suwe ora jamu
jamu godhong tela
suer ora ketemu
ketemu pisan dadi ....
a.       dela                               b.   gela                          d.   sela

13.  panggonane amba
bocah-bocah padha sinau
ana guru lan murid
panggonan kuwi arane ....
a.       bank                              b.   pasar                        c.   sekolahan

14.  dhayohe arep mulih, joko ngaturake ....
a.       sugeng rawuh                b.   sugeng kondur         c.   sugeng nuwun

15.  yen tumindak salah kudu nyuwun ....
a.       duwit                             b.   pamit                       c.   pangapunten

II.       Isenana cecek-cecek ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16.  amargi kula sakit kuping, kula mboten saged ....
17.  jamuran iku klebu tembang ....
18.  penyakit demam berdarah iku disebabake kewan ....
19.  PR iku kudu digarap ana ....
20.  aku seneng maca buku.
simbah remen ... buku.
21.  warung jajanan ana ing njero sekolahan iku diarani ....
22.  amargi kirang cetha, bapak maos koran ngagem ....
23.  kembang mlathi iku wernane ....
24.  laler iku seneng menclok ana ing papan kang ....
25. nugel bakal klambi nganggo ....

Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 Kelas 1 SD Mapel Bahasa Jawa (KTSP). Semoga Bermanfaat.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url