Soal UAS Kimia Kelas X XI XII Semester 1 GanjilAssalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII SMA / MA Mapel Kimia

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas X mapel Kimia :

I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar!1.       
Symbol
untuk atom besi dan kalium adalah…a.    
Be dan
Ca       c. Fe dan Ca        e. Fe dan Beb.   
Fe dan
K         d. Be dan K
2.       
Diketahui
nomer atom unsur E adalah 65 dan nomer massanya 159, maka dalam atom E
terdapat….a.    65 elektron, 159 neutron, 94 protonb.    94 elektron, 65 neutron, 94 protonc.     94 elektron, 94 neutron, 65 protond.    65 elektron, 94 neutron, 65 protone.     65 elektron, 65 neutron, 94 proton

3.       
Suatu unsur E mempunyai
nomor massa 85 dengan 48 neutron, maka unsur E terletak pada ....a.     golongan IA periode
5b.    golongan IA periode
3        c.     golongan IA periode
4         d.    golongan IIA
periode 4       e.     golongan IIA
periode 5
4.       
Unsur dengan konfigurasi
elektron: 2, 8, 8, 2 dalam sistem periodik terletak padaa. periode
4 golongan lIAb. periode 4 golongan lIBc. periode 2 golongan IV Ad. periode 2 golongan IVBe. periode 4 golongan IV A

5.       
Apabila unsur-unsur
disusun menurut kenaikan massa atom, ternyata unsur-unsur yang berselisih satu
oktaf menunjukkan kemiripan sifat. Hal ini dikemukakan oleh....a.    
Doboreiner                  d. Newlandsb.   
Mendeleyev                e. Mosleyc.    
MeyerCuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XI mapel Kimia :

I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar!


1. Ruang di mana terdapat kebolehjadian
yang lebih tinggi untuk menemukan suatu elektron disebut....a.      
momentum                                                                  d. subkulitb.   orbital                                                                          e. kulitc.   inti atom
 2. Bilangan kuantum yang membagi kulit menjadi
subkulit-subkulit disebut....a.      
bilangan
kuantum Bohr                                               d. bilangan kuantum azimuthb.     
bilangan
kuantum spin                                                e. bilangan kuantum utamac.      
bilangan
kuantum magnetik
3. Di antara set bilangan kuantum di
bawah ini, manakah yang tidak dibolehkan?a.      
n
= 1     l = 0    m = 0   
s = + ½                                  d.
n = 3     l = 1    m = -1 
s = - ½                   b.     
n
= 2     l = 1    m = + 1 s = - ½                                   e.
n = 2     l = 0    m = 0   
s = + ½                  c.      
n
= 3     l = 0    m = + 1 s = + ½         
4. Sub kulit s, p, dan d masing-masing
memiliki.... orbital.a.      
1,
3, dan 7                                                                   d. 2, 3, dan 10b.     
3,
5, dan 14                                                                 e. 1, 3, dan 5c.      
2,
6, dan 10
5. Diketahui nomor atom Zn = 30,
konfigurasi elektron ion Zn2+ adalah....a.      
1s22s2
2p6 3s2 3p6 4s23d10                                                          d. 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3d10b.     
1s22s2
2p6 3s2 3p6 4s13d9                                             e. 1s22s2 2p6
3s2 3p6 4s23d9c.      
1s22s2
2p6 3s2 3p6 4s23d8
6. Konfigurasi elektron ion P+3
= 1s22s2 2p6 3s2 3p6
3d5. Dalam sistem periodik, unsur P terletak pada....a.      
periode
3, golongan VIA                                            d. periode 4, golongan VIIBb.     
periode
3, golongan VIIA                                          e. periode 4, golongan VIIIBc.      
periode
4, golongan VIB
7. Berdasarkan Teori Hibridisasi, jenis
orbital hibrid pada ikatan kovalen dari CH4 adalah....a.      
sp                                                                                 d. sp3 db.     
sp2                                                                               e. sp3 d2c.      
sp3

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XII mapel Kimia :

I.     Berilah
tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar!


1.     
Unsur
X dalam s
istem periodik
terletak pada
golongan dan periode.a.      
II A, 6                                                                         d.
VI A, 2b.     
IVA, 2                                                                         e.
V
IA,
3c.      
VA,
2
2.     
Rumus
kimia dan jenis ikatan yang dibentuk unsur X dan Y adalah
.a.      
XY,
ionik                                                                    d.
X2Y2 ,
kovalenb.     
XY2
,
kovalen                                                             e.
X3Y2 , ionikc.      
XY2
, ioni
k4.   Zat-zat di bawah ini mempunyai sifat-sifat
sebagai berikut :
ZatDaya Hantar ListrikTitik DidihLarutanCairanAMenghantarkanTidak MenghantarkanRendahBTidak MenghantarkanTidak MenghantarkanRendah         
Berdasarkan data tersebut, maka jenis ikatan yang terjadi pada zat A dan
B berturut-turut adalah …a.      
Ion dan kovalen
polar                                                 d.
Kovalen polar dan ionb.     
Kovalen polar
dan kovalen non polar                         e.
Hidrogen dan ionc.      
Kovalen
koordinasi dan kovalen polar
5.      Sebanyak 5 liter
gas SO2 dibakar sempurna hingga terbentuk gas SO3 sesuai
persamaan reaksi berikut :SO2(g) + O2(g)                SO3(g)    (belum setara)      Perbandingan
volume O2 dengan SO3 dalam reaksi tersebut, diukur pada P
dan T yang sama adalah….a.      
1
: 2                                                                             d.
4 : 5b.     
1
: 5                                                                             e.
5 : 1c.      
2
: 3
6.     
Dari
reaksi
timbal (II) nitrat
dengan asam klorida akan dihasilkan endapan timbal (II) klorida dan asam
nitrat. Persamaan reaksi yang tepat untuk menggambarkan reaksi tersebut adalah
….a.      
Pb(NO3)2(aq) + HCl(aq)                    PbCl(s)   +  HNO3(aq)b.      Pb(NO3)2(aq)
+ HCl(aq)                    TiCl2(s)   +  HNO3(aq)c.       Pb(NO3)2(aq)
+ 2HCl(aq)                  PbCl2(s)   +  HNO3(aq)d.      Pb(NO3)2(aq)
+ HCl(aq)                    PbCl(s)   +  HNO2(aq)e.       Pb(NO3)2(aq)
+ 2HCl(aq)                  PbCl2(s)   + 
2HNO3(aq) 7.         
Logam Aluminium dapat bereaksi dengan Brom menghasilkan garam sesuai
reaksi sebagai berikut:  2Al  +  3Br2       
2AlBr3Nama zat hasil reaksinya adalah….a.   aluminium bromida                                                   d. aluminium
tribromidab.      dialuminium  bromida                                               e.
aluminium ( III ) bromidac.      
dialuminium tribromida


Silakan klik link di bawah untuk men download soal selengkapnya :Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII Mapel Kimia. Semoga Bermanfaat.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url